Co oznacza?

Dojrzałość seksualną można traktować, jako wartość pożądaną, ma ona trwały charakter i wynika z uwarunkowań podmiotowych. Pojęcie to można definiować w odniesieniu do wieku osoby, dojrzałość seksualną uzyskujemy w okresie wczesnej i średniej dorosłości. Z punktu biologicznego, dojrzałość seksualna jest warunkiem koniecznym do realizacji zachowań seksualnych i objawia się jednolitym układem kryteriów płci, ukształtowanymi wskutek osiągnięcia dojrzałości płciowej cechami płci, osiągnięciem równowagi hormonalnej oraz zdolnością do sformułowania odpowiedzi seksualnej (zmiany narządowe i pozanarządowe w poszczególnych etapach cyklu reakcji seksualnej) (Lew Starowicz, 2017). Zdaniem badaczy, osiągnięcie biologicznej dojrzałości jest punktem wyjścia do kształtowania się tożsamości płciowej i seksualnej.

Czym się wyróżnia?

Z punktu widzenia psychologicznego, dojrzałość seksualna jest ujmowana przez wiele paradygmatów. Współczesna psychoanaliza pokazuje, że wyznacznikiem dojrzałości jest połączenie elementów czułości – czyli miłości, troski i uczuciowości oraz agresji, czyli podniecenia i pożądania w obrazie własnej osoby (Kernberg, 1998). Psychologiczna dojrzałość seksualna może przejawiać się również między innymi, jako zdolność do rozpoznawania potrzeb seksualnych, odróżniania ich od innych doświadczeń i odraczania rozładowania napięcia seksualnego.
Z punktu widzenia społecznego, dojrzałość psychoseksualna to zdolność człowieka do uzyskiwania zaspokojenia seksualnego w procesie socjalizacji. Wyraża się ona kierowaniem się namiętnością, rozwijaniem intymności, zaangażowaniem w relacji z drugą osobą; w zdolności wycofania się z relacji, która przestaje być dla jednostki satysfakcjonująca.
Integracyjny punkt widzenia dojrzałości seksualnej łączy wszystkie trzy perspektywy. Zdaniem Bancrofta (2011), celem rozwoju jest integracja trzech wątków: tożsamości płci, reaktywności seksualnej i zdolności do wchodzenia w bliskie związki.

Erotyczne gadżety dla kobiet – dar erotyzmu

Stworzone przez admin